Mijn Diensten

Aanmelding

Verwijzing
U heeft een verwijzing nodig van de huisarts of een verwijzing van het Centrum voor Jeugd en Gezin (JGT).

Wanneer u zich aan wilt melden of wilt overleggen over een aanmelding, dan kunt u een mail sturen of telefonisch contact opnemen. Ook is het mogelijk om direct aan te melden via het aanmeldformulier welke u hier kunt vinden.

Daarna wordt er contact met u opgenomen om te bekijken of ik een passende behandeling kan bieden.

Afhankelijk daarvan wordt een afspraak gemaakt voor een intakegesprek. U ontvangt een aantal vragenlijsten, het verzoek is deze vragenlijsten in te vullen en samen met de verwijsbrief voorafgaand aan de intake in te leveren.

De intakefase

In de intakefase zullen we stilstaan bij de klachten en de voorgeschiedenis van de klachten, de hulpvraag en de verwachtingen. Afhankelijk van de hulpvraag wordt er gestart met een diagnostiektraject, of een behandeltraject, of een combinatie van deze twee.

Diagnostiek

Diagnostiek begint al bij de intake, waarin we ingaan op de klachten van u kind en de ontstaansgeschiedenis daarvan.

Diagnostiek vindt daarnaast plaats door middel van:

  • Het invullen van vragenlijsten (door ouders en/of kind)
  • Het invullen van vragenlijsten door school (altijd in overleg en nooit zonder toestemming)
  • Intelligentie onderzoek
  • Psychologisch onderzoek (sociaal- emotioneel)
  • Informatie inwinnen bij belangrijke derden (altijd met toestemming), zoals bijvoorbeeld vorige behandelaars
  • Dossier analyse

Niet altijd zijn alle onderdelen noodzakelijk, dit is altijd maatwerk in onderling overleg.

Behandelingen

Ik bied verschillende soorten behandeling aan:

Cognitieve Gedragstherapie (CGT)
Cognitieve Gedragstherapie is een vorm van psychotherapie die actief en doelgericht is. Je doet CGT met een therapeut. Samen breng je je probleem in kaart, ga je aan de slag om je doelen te bereiken en de controle over je problemen te vergroten. Door samen na te denken, dingen uit te zoeken en vooral dingen uit te proberen, verander je gedachten, en gedrag die jou in de weg staan. Zo ontstaat meer vrijheid en verminder je negatieve gevoelens.

CGT is een actieve therapie waarmee je in het dagelijks leven aan de slag gaat. Door te oefenen leer je vaardigheden waar je je hele leven iets aan hebt. Uit onderzoek blijkt dat deze therapie goed werkt bij veel psychische problemen. CGT is voor veel psychische klachten de aanbevolen behandeling. Voor meer informatie zie ook Cognitieve gedragstherapie voor kinderen (livits.net)

Mindfulness oefeningen kunnen ook een onderdeel zijn van de therapie.

EMDR

EMDR staat voor Eye Movement Desensitization and Reprocessing. Of in kindertaal ook wel “met je ogen bewegen tot het weg is”.

Het is een behandelmethode om nare (traumatische) ervaringen te verwerken, bijvoorbeeld een (verkeers)ongeluk, een brand, een overval, medische handelingen en pesterijen. Kort gezegd komt het erop neer dat de therapeut je helpt om aan de nare herinnering terug te denken en dan tegelijkertijd je probeert af te leiden voor middel van oogbewegingen. Hierdoor wordt de herinnering minder levendig en emotioneel opgeslagen en dit leidt uiteindelijk tot vermindering van klachten (o.a. angst neemt af, nachtmerries en herbelevingen verdwijnen). Voor meer informatie zie: www.emdr.nl of www.emdrkindenjeugd.nl

Speltherapie
Voor sommige (jonge) kinderen is speltherapie een goede behandelmethode. Daarvoor werk ik samen met Ida Praktijk voor Speltherapie te Voorschoten (www.idaspeltherapie.nl)

Ouderbegeleiding

De behandeling van een kind of jongere staat nooit op zichzelf. Ouderbegeleiding vormt daarom altijd een onderdeel van de behandeling van kinderen en jeugdigen. Samen met u bekijk ik hoe u uw kind het best kunt ondersteunen bij de problemen die er zijn. Ook hierbij zal ik vaak gebruik maken van werkzame principes vanuit de Cognitieve Gedragstherapie, maar ook bijvoorbeeld een eigen EMDR behandeling gericht op nare ervaringen in het ouderschap kan aangeboden worden.

E-health
Ik maak binnen mijn behandelingen ook regelmatig gebruik van ‘e-health’. Ik gebruik daarvoor het programma Therapieland. U krijgt van mij dan een uitnodiging via e-mail om in dit programma aan de slag te gaan, bijvoorbeeld met uitleg (psycho-educatie) over de diagnose van uw kind (ADHD, Autisme).

En ook voor kinderen zijn binnen Therapieland programma’s te doorlopen, bijvoorbeeld over ADHD, Autisme, Angst- of stemmingsproblemen, zelfbeeldproblemen.

Voordeel is dat je thuis aan de slag kunt met oefeningen of uitleg en dat maakt dat de behandeltraject korter en efficiënter kan verlopen.

Supervisie & Workshops

Supervisie in het kader van: – opleiding tot GZ-Psycholoog, -SKJ registratie, Kinder- en Jeugdpsycholoog NIP. Workshops: – Traumasensitief onderwijs. Deze workshop is bedoeld voor basisscholen en traint onderwijs professionals in het omgaan met getraumatiseerde kinderen in de klas. Ik werk daarin altijd samen met een onderwijsprofessional die met mij samen de training geeft.

Gratis kennis-makingsgesprek

Neem contact met ons op voor een gratis kennismakinggesprek.

Scroll naar boven